ARBEID MED RELASJONER

Elpida har sitt fokus på relasjoner. Vi jobber både med den enkelte og med fellesskap. Vi vil utgjøre en god forskjell for relasjon mellom mennesker i ulike miljø. 

Vi som formidlere i Elpida har vunnet erfaringer og kunnskaper som vi gjerne vil gi videre. For oss er det de gode mellommenneskelige prosesser vi virkelig brenner for. 

VEILEDNING

Er hodet fullt av tanker og grublerier? 
Kjenner du på følelsen av å ikke stekke til?
Lurer du på hva som kan gi håp og mening i hverdagen? 
Skjer det nye ting i livet ditt som det kan være fint å snakke om – er du kanskje student og synes det nye livet er krevende? 
Er arbeidsdagen krevende?

FORMIDLING

Elpida har lang erfaring med verdibasert formidling til barn, unge og voksne. Vi snakker derfor gjerne til små og store arbeidsplasser, skoleklasser, idrettslag, og menigheter.

I ARBEIDSLIVET

Det er mye lettere å si hvordan vi vil ha arbeidsmiljøet enn i praksis å få det til. Mange faktorer spiller inn for hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet faktisk er på din arbeidsplass. Arbeidsmiljøet er noe som kontinuerlig må arbeides med fordi fellesskapet – det relasjonelle mellom mennesker - stadig er i endring og utvikling.

Elpida driver kunnskapsformidling for gode relasjoner mellom mennesker på arbeidsplasser. Elpida sitt arbeid vil styrke det psykososiale arbeidsmiljøet.

 

TEAMET

Vi som formidlere i Elpida har vunnet erfaringer og kunnskaper som vi gjerne vil gi videre. For oss er de gode mellommenneskelige prosesser det vi virkelig brenner for. 

Mail:

Mob:

KONTAKT OSS

BERNT FORSTRØNEN

Bernt (50 år) er god på sosiale relasjoner i arbeidsmiljøet. Han har over 20 års erfaring som formidler og veileder, hovedsakelig gjennom arbeid som prest. Han har blant annet arbeidet som fengselsprest, som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bodø, i menighet og i forsvaret.

Han har undervist i teambygging, relasjonskompetanse og kommunikasjon. Bernt har videreutdanning i systemisk tenkning/familieterapi. 

Du kan snakke med Bernt om det meste, men vil du ha han skikkelig på gli i lunsjpraten så er han over gjennomsnittet interessert i Liverpool og tegneserien Pondus.

DAGLIG LEDER OG FORMIDLER

Mail:

CARINA ØSTENSEN
SØFTELAND

Carina (48 år). Formidling og fortellinger, samspill og relasjoner, samt det å bruke flere sanser og tenke kreativt er betegnende for Carina.

Hun er opptatt av å se det lille i det store, og det store i det lille.

 

Carina har over 20 års arbeidserfaring som kateket, hovedsakelig i Birkeland menighet i Bergen. Hun har vært mentor i forbindelse med trosopplæringsreformen i DNK, og har i flere år vært praksisveileder for studenter fra «Praktisk teologi og ledelse» (NLA). 
Hun har i tillegg erfaring som frivillig medarbeider i Kirkens Bymisjon, som søndagsskoleleder, og lederkursholder for ungdom.


Carina har videreutdanning i veiledning, motivasjonspsykologi, pastoral-klinisk utdanning (PKU), og religionspsykologi for helsefaglig praksis.

VEILEDER OG FORMIDLER

Mail:

 
 

Visjon - Fra viktige ord til viktig praksis

Elpida vil utgjøre en god forskjell og bety noe viktig for relasjon mellom mennesker i ulike miljø.

Elpida sin visjon er «Fra viktige ord til viktig praksis». 

Grunntanken til Elpida er at viktige ord og verdier bør bli reflektert over og arbeidet med jevnlig der mennesker er sammen.

 

Et godt arbeidsmiljø må aldri bli tatt som en selvfølge, et krevende arbeidsmiljø har mange muligheter for endring til det bedre. Endringer skjer alltid – gode endringer skjer når viktige ord får praktisk betydning i arbeidsdagen. 

Elpida sin målsetting er at det Elpida leverer alltid skal være anvendelig for praktisk bruk.

Firmanavnet Elpida

Elpida betyr «håp» på gresk. Håpet er et allmennmenneskelig grunnleggende behov. Det er viktig og meningsfullt å kunne formidle håp og det vil vi i Elpida. Håp om endring, bedre forståelse, om omsorg, trygt fellesskap osv. Håp er viktig i arbeidsmiljø, den enkeltes liv og familie. Håp er grunnleggende viktig i alle livets sammenhenger.

Logoen vår

Logoen er et tre i fjellsiden på Fløyen i Bergen. Bildet viser et tre hvor toppen er knekt rett, av men hvor treet allikevel ikke har gitt opp - det strekker seg videre oppover fra en grein utfra siden. Treet står mellom mange andre trær som ikke har knekt sin topp, og i den sammenheng er kanskje ikke treet så vakkert. Men treet er vakkert for det representerer noe svært viktig - håp.

 

Når livet gir knekker og dype sår – så er det fortsatt håp til godt liv om enn skadet. Når du tenker alt er ødelagt så forteller treet at nytt kan vokse frem og strekke seg oppover. Når din arbeidsplass ikke fikk det til eller arbeidsmiljøet kjørte seg fast og fikk noen stygge skrammer – det er fortsatt muligheter til god vekst. 

fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS

Org.nr: 920869823

Postadr: Åstveitskogen 42, 5113 Tertnes

Besøksadresse: Korskirkeallmenningen 4, 4.etasje

©2018 NylandMedia

  • Facebook Social Icon