Er det så nøye da?

«Det var jo bare litt tøys» er et utsagn som ofte har blitt sagt når noen har blitt såret og den som har krenket skal forsvare seg. «Er det så nøye da?» er et seminar som vil snakke om et tema som ofte blir et tabu - skam og grenser. Gjennom det tankevekkende og hverdagsrelevante seminaret vil vi snakke om hvorfor krenking av grenser, både kroppslig og psykisk, er alvorlig og hvorfor det ofte er så vanskelig å snakke om det. Gjennom seminaret får en nyttig kunnskap til hjelp for å skape trygge miljøer. Formidlingen er i en lett og oppmuntrende tone. Den snakker om å vise respekt for hele mennesket – både deg selv og andre. Ved kunnskap om skam og grenser vil man forebygge mot ugreie handlinger og gjøre en viktig innsats for et sunt fellesskap. Seminaret er utformet som en respons på den vanskelige, men viktige debatten rundt #Metoo bevegelsen. «Er det så nøye da?» er et godt seminar for å ta temaet praktisk på alvor på din arbeidsplass, i ditt idrettslag eller andre fellesskap som ikke vil la et vrient tabu forbli et tabu.

 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS