Formidling

I Elpida arbeider vi for tiden spesielt med: • Psykososialt arbeidsmiljø • Relasjonsledelse • Temaet skam og grenser • Motivasjonsforedrag

 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS