Formidling

I Elpida arbeider vi for tiden spesielt med: • Psykososialt arbeidsmiljø • Relasjonsledelse • Temaet skam og grenser • Motivasjonsforedrag

 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS

Org.nr: 920869823

Adresse: Galtenesvegen 92, 5918 Frekhaug

©2018 NylandMedia

  • Facebook Social Icon