Veiledning

Vi ser på veiledning som refleksjon og bevisstgjøring over eget liv, samspill med andre, yrkespraksis, valg og erfaringer som man stadig gjør seg. Det kan handle om å se det lille i det store, og det store i det lille; Hvordan kan våre visjoner, verdier og mål bli praktiske og gjennomførbare, og hvordan er det vi faktisk gjør en del av våre målsetninger og verdier? Noen ganger lykkes vi i det vi ønsker, andre ganger ikke. Noen ganger er livet godt å leve, andre ganger kan det oppleves krevende og vanskelig. Vi trenger både støtte og utfordringer – og nettopp det er veiledningens formål. Vi lever praktiske og hverdagslige liv – som det kan være godt å snakke om. Det kan bidra til klokskap, dannelse og håp. Veiledning kan således bidra til økt trygghet i møte med både seg selv og andre.
Samtalene dreier seg om det som er ønskelig at vi tar opp. 
Vi setter rammene sammen. Vi er ikke behandlere, men veiledere og samtalepartnere. 
Vi kan tilby systematisk oppfølging, faglig kunnskap og omtanke.

 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS