Formidler/Veileder

Carina Østensen Søfteland

Formidling og fortellinger, samspill og relasjoner, samt det å bruke flere sanser og tenke kreativt er betegnende for Carina.

Hun er opptatt av å se det lille i det store, og det store i det lille; Hvordan kan våre visjoner, verdier og mål bli praktiske og gjennomførbare, og hvordan er det vi faktisk gjør en del av våre målsetninger og verdier? 

Carina er utdannet cand.mag med fagene sosiologi, pedagogikk og kristendom, dette er videre innpasset i en godkjent kateketutdanning.
Hun har over 20 års arbeidserfaring som kateket, hovedsakelig i Birkeland menighet i Bergen.
Carina har vært mentor i forbindelse med trosopplæringsreformen i DNK, og bidratt som prosessveileder og motivator i arbeidet.
Hun har i flere år vært praksisveileder for studenter fra «Praktisk teologi og ledelse» (NLA). 

Hun har i tillegg erfaring som frivillig medarbeider i Kirkens Bymisjon, som søndagsskoleleder, og lederkursholder for ungdom.

Carina har videreutdanning i veiledning, motivasjonspsykologi, pastoral-klinisk utdanning (PKU), og religionspsykologi for helsefaglig praksis.

 

Vi er ikke behandlere, men veiledere og samtalepartnere.
Vi kan tilby systematisk oppfølging, faglig kunnskap og omtanke. 

Carina Østensen Søfteland

Daglig leder/formidler

Bernt Forstrønen

Bernt er god på sosiale relasjoner i arbeidsmiljøet. Han har over 20 års erfaring som formidler og veileder, hovedsakelig gjennom arbeid som prest. Han har blant annet arbeidet som fengselsprest, som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bodø, i menighet og i forsvaret.  ​  Han har undervist i teambygging, relasjonskompetanse og kommunikasjon. Bernt har videreutdanning i systemisk tenkning/familieterapi.   ​  Du kan snakke med Bernt om det meste, men vil du ha han skikkelig på gli i lunsjpraten så er han over gjennomsnittet interessert i Liverpool og tegneserien Pondus.

Bernt Forstrønen

TEAMET
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS