Formidler/Veileder

Carina Østensen Søfteland

Carina Østensen Søfteland

Formidling og fortellinger, samspill og relasjoner, samt det å bruke flere sanser og tenke kreativt er betegnende for Carina. Hun er opptatt av å se det lille i det store, og det store i det lille; Hvordan kan våre visjoner, verdier og mål bli praktiske og gjennomførbare, og hvordan er det vi faktisk gjør en del av våre målsetninger og verdier? Carina er utdannet cand.mag med fagene sosiologi, pedagogikk og kristendom, dette er videre innpasset i en godkjent kateketutdanning. 
Hun har over 20 års arbeidserfaring som kateket, hovedsakelig i Birkeland menighet i Bergen. 
Carina har vært mentor i forbindelse med trosopplæringsreformen i DNK, og bidratt som prosessveileder og motivator i arbeidet. 
Hun har i flere år vært praksisveileder for studenter fra «Praktisk teologi og ledelse» (NLA). Hun har i tillegg erfaring som frivillig medarbeider i Kirkens Bymisjon, som søndagsskoleleder, og lederkursholder for ungdom. Carina har videreutdanning i veiledning (60 studiepoeng NLA), Pastoral-klinisk utdanning PKU (20 studiepoeng MF / Haraldsplass diakonale sykehus), motivasjonspsykologi (15 studiepoeng UIB). Denne høsten tar hun religionspsykologi for helsefaglig praksis (10 studiepoeng MF). Vi er ikke behandlere, men veiledere og samtalepartnere. 
Vi kan tilby systematisk oppfølging, faglig kunnskap og omtanke.

fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS