Å STYRKE DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET

Det er mye lettere å si hvordan vi vil ha arbeidsmiljøet enn i praksis å få det til. Mye er viktig for et godt og sunt arbeidsmiljø. Viktigst er forholdet mennesker i mellom - uttrykt i ord som; trygghet, tillit, kommunikasjon, fellesskap, forventninger, ansvar, grenser, sunt, glede osv. Elpida sin kompetanse er å gjøre ordene forståelige og meningsfulle slik at det faktisk betyr noe praktisk i arbeidsmiljøet ditt sin hverdag.


Arbeid med relasjonskompetansen kan formes på svært mange måter alt etter hva arbeidsplassen har av behov og ønsker.  

KONTAKT OSS

Dine detaljer er sendt!

fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS