FORMIDLING

I Elpida arbeider vi for tiden spesielt med: • Psykososialt arbeidsmiljø • Relasjonsledelse • Temaet skam og grenser • Motivasjonsforedrag

ER DET SÅ NØYE DA?

«Det var jo bare litt tøys» er et utsagn som ofte har blitt sagt når noen har blitt såret og den som har krenket skal forsvare seg.

 

«Er det så nøye da?» er et seminar som vil snakke om et tema som ofte blir et tabu - skam og grenser. Gjennom det tankevekkende og hverdagsrelevante seminaret vil vi snakke om hvorfor krenking av grenser, både kroppslig og psykisk, er alvorlig og hvorfor det ofte er så vanskelig å snakke om det.

Gjennom seminaret får en nyttig kunnskap til hjelp for å skape trygge miljøer. Formidlingen er i en lett og oppmuntrende tone. Den snakker om å vise respekt for hele mennesket – både deg selv og andre. Ved kunnskap om skam og grenser vil man forebygge mot ugreie handlinger og gjøre en viktig innsats for et sunt fellesskap.

Seminaret er utformet som en respons på den vanskelige, men viktige debatten rundt #Metoo bevegelsen. «Er det så nøye da?» er et godt seminar for å ta temaet praktisk på alvor på din arbeidsplass, i ditt idrettslag eller andre fellesskap som ikke vil la et vrient tabu forbli et tabu.

ET VIKTIG KURS FOR OMSORGSARBEIDERE

MED TRAVEL HVERDAG

Helse og omsorgspersonell gjør en imponerende arbeidsinnsats. Hver dag er de nær mennesker i alle aldre med mange ulike behov. De møter mennesker i det sårbare; i frykt og uro, i primærbehov, i liv og død. Det er mye de observerer. Det er mange tanker, spørsmål og følelser de kjenner på. Hva gjøre det med helsearbeideren? Får medarbeideren bearbeidet det de ser og hører, på en god måte? 


Elpida har utviklet et kurs på 4 samlinger a to timer som er utformet spesielt for helsearbeidere. Kurset har fire tema Relasjon, Kommunikasjon, Liv/død og Grenser/tillit. For kurset er det viktig at det er noe tid mellom hver samling slik at man får gode samtaler og nye refleksjoner utover i kurset.

Idealgruppe ikke over 15 personer. Det er ideelt å begynne eller avslutte med lunsj sammen. Kurset har fått gode tilbakemeldinger.

Å STYRKE DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET

Det er mye lettere å si hvordan vi vil ha arbeidsmiljøet enn i praksis å få det til. Mye er viktig for et godt og sunt arbeidsmiljø. Viktigst er forholdet mennesker i mellom - uttrykt i ord som; trygghet, tillit, kommunikasjon, fellesskap, forventninger, ansvar, grenser, sunt, glede osv. Elpida sin kompetanse er å gjøre ordene forståelige og meningsfulle slik at det faktisk betyr noe praktisk i arbeidsmiljøet ditt sin hverdag.


Arbeid med relasjonskompetansen kan formes på svært mange måter alt etter hva arbeidsplassen har av behov og ønsker.  

VERDIORDENE PÅ DIN ARBEIDSPLASS -

HVA BETYR DE I DAGLIG ARBEID

De viktige verdiordene som bedriften og arbeidsplasser har pekt på trenger stadig påminnelse om hva det innebærer. Hva betyr det at vi f.eks. skal være åpen, likeverdige, engasjerte, inkluderende, kunnskapssøkende, trygg, nyskapende osv.? 


Elpida arbeider med arbeidsplasser sine verdiord og gjennom forundersøkelse, undervisning, samtale og grupper vil Elpida bidra til at viktige ord blir til viktige hverdagslige handlinger. 

OM

Vi som formidlere i Elpida har vunnet erfaringer og kunnskaper som vi gjerne vil gi videre. For oss er de gode mellommenneskelige prosesser det vi virkelig brenner for. 

Mail:

Mob:

KONTAKT OSS

BERNT FORSTRØNEN

Bernt (49 år) er god på sosiale relasjoner i arbeidsmiljøet. Han har over 20 års erfaring som formidler og veileder, hovedsakelig gjennom arbeid som prest. Han har blant annet arbeidet som fengselsprest, som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bodø, i menighet og i forsvaret.

Han har undervist i teambygging, relasjonskompetanse og kommunikasjon. Bernt har videreutdanning i systemisk tenkning/familieterapi. 

Du kan snakke med Bernt om det meste, men vil du ha han skikkelig på gli i lunsjpraten så er han over gjennomsnittet interessert i Liverpool og tegneserien Pondus.

DAGLIG LEDER OG FORMIDLER

Mail:

 
 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS