top of page

FORMIDLING

Elpida har lang erfaring med verdibasert formidling til barn, unge og voksne. Vi snakker derfor gjerne til små og store arbeidsplasser, skoleklasser, idrettslag og menigheter.

Kollegaer jobber sammen

FELLESSKAPET OG JEG

Målgruppe: Arbeidsplasser og organisasjoner.

Et godt fellesskap kommer ikke av seg selv. Ofte er det også vanskelig å finne sin plass i ulike fellesskap. For det er ikke alltid så lett å være sammen, vi tenker og føler forskjellig. 

Elpida har mange ulike undervisnings-moduler under overskriften felleskapet og jeg. De kan stå som enkeltsamlinger eller en kan bruke flere til å arbeide med ulike sider av fellesskapet over tid.

Person som skjuler ansiktet. Skam.

ER DET SÅ NØYE DA?

Målgruppe: Arbeidsplasser og organisasjoner.

Skam er en viktig følelse for alle mennesker. Det finnes den gode, nødvendige og sunne skammen og den vonde og ødeleggende skammen.

 

Foredraget gir grunnleggende kunnskap om begrepet skam på en forståelig og enkel måte. Vi lærer om hva skam betyr for den enkelte og fellesskapet

Studenter på en pause

FELLESSKAPET OG JEG

Målgruppe: 16-25 år.

Det er vanskelig å finne sin plass i fellesskapet, så vi trenger å lære om oss selv og om hvordan fellesskap virker sammen. For hvorfor kan det være så enkelt å være med noen, mens andre ganger bare fungerer det ikke?

At viktige ord som relasjon, kommunikasjon, tillit, grenser, kontroll og ansvar ikke bare blir fine ord, men blir ord som gir mening å arbeide med i fellesskapet, er noe Elpida brenner for.

Vi vil gi læring for livet.

bottom of page