ARBEIDSLIV

Det er mye lettere å si hvordan vi vil ha arbeidsmiljøet enn i praksis å få det til. Mange faktorer spiller inn for hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet faktisk er på din arbeidsplass. Arbeidsmiljøet er noe som kontinuerlig må arbeides med fordi fellesskapet – det relasjonelle mellom mennesker - stadig er i endring og utvikling.

 

Elpida driver kunnskapsformidling for gode relasjoner mellom mennesker på arbeidsplasser. Elpida sitt arbeid vil styrke det psykososiale arbeidsmiljøet.

I Dagens Næringsliv den 11. april 2018 sto det en artikkel av Åse Haugli om hva som er viktig for å kunne komme raskt tilbake i arbeidslivet. Til høyre viser barometeret hvor sentralt det psykososiale arbeidsmiljøet er for arbeidstakeren. Likedan viser undersøkelsen hvor viktig ledere sin relasjonelle kompetanse og kommunikasjonen er. 

Elpida mener at styrket relasjonskompetansen i hele arbeidsmiljøet er en god investering av så mange gode grunner. Det forebygger en uønsket kultur i miljøet. Det styrker fellesskapet og hjelper ansatte i perioder med sykefravær og andre vanskelige tider. Det gjør ledere tryggere. Det gir trygghet, mål og fokus for ønsket arbeidsmiljø. 

Mange verdiord er viktig for et godt og sunt arbeidsmiljø. Ord som trygghet, tillit, glede, kommunikasjon, fellesskap, forventninger, ansvar, grenser, rammer, hva er sunt? osv. Elpida sin kompetanse er å gjøre ordene meningsfulle og praktiske i arbeidshverdagen. Elpida sin visjon er «Fra viktige ord til viktig praksis». 

Arbeid med relasjonskompetansen kan formes på ulike måter alt etter hva arbeidsplassen har av behov og ønsker.  Det kan være alt fra seminar og kurs, eller små input ved fellessamlinger. Tema blir formidlet gjennom undervisning, dagligdagse eksempler, humor og summegrupper og samtale osv.

image1.jpeg

OM

Vi som formidlere i Elpida har vunnet erfaringer og kunnskaper som vi gjerne vil gi videre. For oss er de gode mellommenneskelige prosesser det vi virkelig brenner for. 

Mail:

Mob:

KONTAKT OSS

BERNT FORSTRØNEN

Bernt (49 år) er god på sosiale relasjoner i arbeidsmiljøet. Han har over 20 års erfaring som formidler og veileder, hovedsakelig gjennom arbeid som prest. Han har blant annet arbeidet som fengselsprest, som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bodø, i menighet og i forsvaret.

Han har undervist i teambygging, relasjonskompetanse og kommunikasjon. Bernt har videreutdanning i systemisk tenkning/familieterapi. 

Du kan snakke med Bernt om det meste, men vil du ha han skikkelig på gli i lunsjpraten så er han over gjennomsnittet interessert i Liverpool og tegneserien Pondus.

DAGLIG LEDER OG FORMIDLER

Mail:

 
 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS