ET VIKTIG KURS FOR OMSORGSARBEIDERE

MED TRAVEL HVERDAG

Helse og omsorgspersonell gjør en imponerende arbeidsinnsats. Hver dag er de nær mennesker i alle aldre med mange ulike behov. De møter mennesker i det sårbare; i frykt og uro, i primærbehov, i liv og død. Det er mye de observerer. Det er mange tanker, spørsmål og følelser de kjenner på. Hva gjøre det med helsearbeideren? Får medarbeideren bearbeidet det de ser og hører, på en god måte? 


Elpida har utviklet et kurs på 4 samlinger a to timer som er utformet spesielt for helsearbeidere. Kurset har fire tema Relasjon, Kommunikasjon, Liv/død og Grenser/tillit. For kurset er det viktig at det er noe tid mellom hver samling slik at man får gode samtaler og nye refleksjoner utover i kurset.

Idealgruppe ikke over 15 personer. Det er ideelt å begynne eller avslutte med lunsj sammen. Kurset har fått gode tilbakemeldinger.

KONTAKT OSS

Dine detaljer er sendt!

 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS