fra viktige ord.png
#METOO
FOREBYGGING VED KUNNSKAP, DIALOG OG KLARE REGLER

#Metoo er et tema som din arbeidsplass og ditt arbeidsmiljø bør kunne snakke om på en god og hensiktsmessig måte. I forebygging er kunnskap og sunn samtale viktig for å bryte tabu, tydeliggjøre krav til adferd samt skape rom for kontinuerlig samtale – alt for å stoppe og forhindre uønsket adferd. Forebygging er et effektivt tiltak.


Elpida har et halvdagsseminar med temaet #Metoo. Fokuset er ikke først og fremst på overgriper eller offer i en konkret sak - men på oss alle i arbeidsmiljøet. På alle oss som ser og hører og som vil ha et sunt og respektfullt arbeids miljø.


Dette seminaret er på ingen måte moralistisk men oppfordrer til egenrefleksjon og ansvaret den enkelte har for arbeidsmiljøet. Viktige tema i seminaret er; Grenser og skam (den gode og den onde) og tillit. 


Ideal gruppe ikke over 30 personer.

 

Ekstratilbud til skoler
Elpida anser dette som et svært viktig seminar og tilbyr seminaret til rabattert pris for ansatte ved ungdoms- og videregående skoler. Begrunnelsen er at det er et seminar som for lærere vil være dobbelt viktig både for eget arbeidsmiljø og deres dialog med elevene om dette viktige temaet. 

Urban Life

Your Text Here

Gals & Pals

Your Text Here

Lost Soles

Your Text Here

Running Suits

Your Text Here

fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS