top of page
Person som skjuler ansiketet

Er det så nøye da?Beskrivelse

Skam er en nødvendig følelse for alle mennesker, som hjelper oss å navigere i relasjoner. Men den kan også bli bare vond og gjøre mer skade enn godt. "Er det så nøye da?" har vi valgt som overskrift på dette foredraget om skam. Vi mener overskriften sier noe om hvor sterkt vi prøver å skubbe vekk skamfølelser, og hvor lett vi overser og bagatelliserer andres følelser. Foredraget gir grunnleggende kunnskap om begrepet skam på en forståelig og enkel måte. Vi lærer om skam betyr for den enkelte og fellesskapet. Foredraget går over to timer og det blir gitt tid til samtale, summegrupper og egen refleksjon.


Kontaktinformasjon

47416351

bernt@elpida.no

Galtenesvegen 92, 5918 Frekhaug

bottom of page