top of page
Kollegaer som jobber sammen.

Fellesskapet og jeg


Målgruppe: Arbeidsplasser og organisasjoner


Beskrivelse

Det er vanskelig å finne sin plass i fellesskapet. Et godt fellesskap, og en god plass for en selv i fellesskapet kommer ikke av seg selv, men må arbeides med hele tiden. At viktige ord som relasjon, kommunikasjon, tillit, grenser, kontroll og ansvar ikke bare blir fine ord, men blir ord som gir mening å arbeide med i fellesskap, er noe Elpida brenner for. Elpida har mange ulike undervisningsmoduler under overskriften "Felleskapet og jeg". Modulene kan stå som enkeltsamlinger eller de kan brukes til å arbeide med ulike sider av fellesskapet over tid. MODUL 1 - RELASJON I denne modulen snakker vi om hva en relasjon egentlig er, og hva den betyr for oss. Hvorfor trenger vi andre mennesker? Hva søker vi i fellesskap? Hvordan kan jeg møte de andre? MODUL 2 - KOMMUNIKASJON Kommunikasjon er noe vi alltid bør øve på. Vi kan de samme ordene og uttaler dem likt, men likevel kan vi oppfatte ordene ulikt. Dette er en undervisning som gir bevisstgjøring og gode knep for aktiv lytting, og hvordan vise at man har hørt den andre. MODUL 3 - GRENSER Vi trenger indre og ytre grenser for å kunne ta vare på oss selv og andre. I denne modulen snakker vi om hvordan vi kan klare å ta vare på våre egne grenser når vi er i et fellesskap. Vi snakker også om hvordan fellesskapet kan lage gode grenser som samtidig ikke gjør felleskapet ufritt og utrygt. MODUL 4 - TILLIT Vi i Elpida snakker oss skikkelig varm når vi snakker om tillit, for uten tillit finnes det ikke noe levende fellesskap. Tillit kan ikke kreves den kan bare vinnes. Så spørsmål vi stiller oss i denne modulen er "Hvordan bygge tillit?", "Går det an å utøve makt og fortsatt ha tillit?" og "Hva ødelegger tillit?".


Kontaktinformasjon

47416351

bernt@elpida.no

Galtenesvegen 92, 5918 Frekhaug

bottom of page