VEILEDNING

Er hodet fullt av tanker og grublerier?


Kjenner du på følelsen av å ikke stekke til?
Lurer du på hva som kan gi håp og mening i hverdagen? 


Skjer det nye ting i livet ditt som det kan være fint å snakke om – er du kanskje student og synes det nye livet er krevende?

Noen ganger lykkes vi i det vi ønsker, andre ganger ikke. Noen ganger er livet godt å leve, andre ganger kan det oppleves krevende og vanskelig. Vi trenger både støtte, utfordringer og noen å tenke høyt med, og nettopp det er veiledningens formål. 
Samtalene dreier seg om det som er ønskelig å ta opp - rammene setter vi i sammen. 
Vi i Elpida er ikke behandlere, men veiledere og samtalepartnere. 
Elpida tilbyr systematisk oppfølging, faglig kunnskap og omtanke. 


Ta kontakt på sms eller e-post, så ringer vi deg tilbake!
Vi har redusert pris for studenter! 

I ARBEIDSLIVET

Vi lever praktiske og hverdagslige liv, som det kan være godt å snakke om. Det kan bidra til klokskap, dannelse og håp. Veiledning kan dermed bidra til økt trygghet i møte med både seg selv og andre.
Sånn ser vi på veiledning som refleksjon og bevisstgjøring over eget liv, relasjoner, yrkespraksis, og de valg og erfaringer som man stadig gjør seg.
Det kan handle om å se det lille i det store, og det store i det lille; Hvordan kan våre verdier og mål bli praktiske og gjennomførbare, og hvordan er det vi faktisk gjør en del av våre målsetninger og verdier? 

TEAMET

Vi som formidlere i Elpida har vunnet erfaringer og kunnskaper som vi gjerne vil gi videre. For oss er de gode mellommenneskelige prosesser det vi virkelig brenner for. 

Mail:

Mob:

KONTAKT OSS

BERNT FORSTRØNEN

Bernt (49 år) er god på sosiale relasjoner i arbeidsmiljøet. Han har over 20 års erfaring som formidler og veileder, hovedsakelig gjennom arbeid som prest. Han har blant annet arbeidet som fengselsprest, som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bodø, i menighet og i forsvaret.

Han har undervist i teambygging, relasjonskompetanse og kommunikasjon. Bernt har videreutdanning i systemisk tenkning/familieterapi. 

Du kan snakke med Bernt om det meste, men vil du ha han skikkelig på gli i lunsjpraten så er han over gjennomsnittet interessert i Liverpool og tegneserien Pondus.

DAGLIG LEDER OG FORMIDLER

Mail:

CARINA ØSTENSEN
SØFTELAND

Carina (47 år). Formidling og fortellinger, samspill og relasjoner, samt det å bruke flere sanser og tenke kreativt er betegnende for Carina.

Hun er opptatt av å se det lille i det store, og det store i det lille.

 

Carina har over 20 års arbeidserfaring som kateket, hovedsakelig i Birkeland menighet i Bergen. Hun har vært mentor i forbindelse med trosopplæringsreformen i DNK, og har i flere år vært praksisveileder for studenter fra «Praktisk teologi og ledelse» (NLA). 
Hun har i tillegg erfaring som frivillig medarbeider i Kirkens Bymisjon, som søndagsskoleleder, og lederkursholder for ungdom.


Carina har videreutdanning i veiledning, motivasjonspsykologi, pastoral-klinisk utdanning (PKU), og religionspsykologi for helsefaglig praksis.

VEILEDER OG FORMIDLER

Mail:

 
 
fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS

Org.nr: 920869823

Postadr: Åstveitskogen 42, 5113 Tertnes

Besøksadresse: Korskirkeallmenningen 4, 4.etasje

©2018 NylandMedia

  • Facebook Social Icon