VERDIORDENE PÅ DIN ARBEIDSPLASS - HVA BETYR DE I DAGLIG ARBEID

De viktige verdiordene som bedriften og arbeidsplasser har pekt på trenger stadig påminnelse om hva det innebærer. Hva betyr det at vi f.eks. skal være åpen, likeverdige, engasjerte, inkluderende, kunnskapssøkende, trygg, nyskapende osv.? 


Elpida arbeider med arbeidsplasser sine verdiord og gjennom forundersøkelse, undervisning, samtale og grupper vil Elpida bidra til at viktige ord blir til viktige hverdagslige handlinger. 

KONTAKT OSS

Dine detaljer er sendt!

fra viktige ord.png

FRA VIKTIGE ORD TIL VIKTIG PRAKSIS